Ramadan de maand van de Koran

Ramadan de maand van de Koran-1 De maand Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding; de Onderscheider (tussen de waarheid en de valsheid); Wie van jullie dan aanwezig is in de maand (Ramadan), laat hem dan vasten.   (Soerat al-Baqarah: 185)…

Read more

Het Vasten

Het Vasten Door de nobele Shaykh al-Imaam Aboe ‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien – moge Allah hem genadig zijn – In Naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer Alle lof komt toe aan Allah, Heer der Werelden, en moge de salaah en salaam over onze Profeet Mohammad zijn, en over…

Read more

Verwelkom de Ramadan

Verwelkom de Ramadan Beste broeder en zuster, jij die verblijd is met de komst van de Ramadan. Ik feliciteer jou met deze maand van vergiffenis en welbehagen. Ik feliciteer jou met de maand van ontsnapping aan het Vuur. Een kans die niet iedereen gegeven is. Het seizoen van goedertierenheid, dus…

Read more

Wat is de Islam?

Islam is een Arabisch woord dat betekent ‘de complete overgave en gehoorzaamheid aan de Wil van Allah alleen’. Islam is de ware religie die Allah heeft gekozen voor Zijn schepselen. Het is de religie van alle profeten die door Allah zijn gestuurd en de religie van alle oprechte moslims. Er…

Read more