Verwelkom de Ramadan

Verwelkom de Ramadan

Beste broeder en zuster, jij die verblijd is met de komst van de Ramadan.
Ik feliciteer jou met deze maand van vergiffenis en welbehagen.
Ik feliciteer jou met de maand van ontsnapping aan het Vuur.
Een kans die niet iedereen gegeven is.
Het seizoen van goedertierenheid, dus wees waakzaam.
Er is geen nacht die voorbijgaat in deze maand, of hij laat een lijst met namen van mensen achter die gespaard zijn gebleven van de Hel. Voel jij niet de drang om tot diegenen te behoren?
Sta mij daarom toe om jou de volgende vraag te stellen: Waarmee breng jij je nachten door gedurende deze gezegende maand?
Gedurende iedere dag van de maand Ramadan, worden de Poorten van de Hemel opengemaakt om de weg vrij te maken voor een smeekgebed dat geheid verhoord zal worden. Telkens als een persoon zijn vasten verbreekt, komt hem het recht toe op een verhoorde smeekbede.
Waarom maak jij dan geen gebruik van dit recht?
Verricht een smeekgebed voor jezelf, voor je echtgeno(o)t(e), voor je moeder, voor je vader en voor de algehele gemeenschap. Doe dit iedere dag!
Beste broeder en zuster, wat is vergiffenis toch iets moois. Het is deze vergiffenis die de mensen in paradijselijke rangen doet stijgen.
De komst van deze grootse maand wakkert een aangename bries van vergiffenis aan.
Wie deze maand uit geloof vast, rekenend op de beloning van zijn Heer, mag zichzelf verblijden met een genadige kwijtschelding en vergeving van al zijn zonden.
Wie in deze maand uit geloof het nachtgebed bijwoont, rekenend op de beloning van zijn Heer, mag zich wederom vergenoegen met een genadige kwijtschelding en vergeving van al zijn zonden.
Wie in de Nacht van de Beschikking (Laylat ul-Qadr) het nachtgebed bijwoont, rekenend op de beloning van zijn Heer, mag zichzelf eveneens plezieren met een genadige kwijtschelding en vergeving van al zijn zonden.
Vreemd is wel degene die hoopt op de vergeving van zijn Heer, zonder de banden met zijn zonden te verbreken.
Wij dienen eerst schoon schip te maken met ons zwarte verleden, spijt betuigen voor onze misstappen, resoluut zijn in het verlaten van de zonden en hopen op de Vergeving van Allah waar wij niet zonder kunnen.
Als wij deze kans onbenut laten, dan lopen wij groot gevaar.
Djibriel (vrede zij met hem) zei tegen de Profeet (vrede zij met hem): “O Mohammed, wie de maand Ramadan meemaakt zonder er voordeel uit te trekken en zijn zonden te laten wegvegen, moge Allah hem verstoten.”
Dus waakt over de daden waarin jouw heil ligt.
O Allah, zoals U ons het begin van deze maand heeft doen bereiken, vragen wij U ons ook het einde te laten meemaken. En doe ons in deze maand behoren tot vastenden en biddenden.