ZAKAAH AAN MIJN ZOON
Door de nobele Shaykh al-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien
– moge Allah hem genadig zijn –
Het is toegestaan voor een persoon om zijn zoon van de zakaah(1) te geven, met de voorwaarde dat voor hem daarin geen ontheffing van een verplichting zit.
Dat wil zeggen: wanneer een persoon bijvoorbeeld over zakaah beschikt en deze aan zijn zoon wil geven, zodat hij niet hoeft uit te geven aan zijn zoon (voedsel, kleding, enz. wat voor hem verplicht is als vader), dan is deze zakaah ongeldig, omdat hij met deze zakaah de verplichting van de uitgave over zijn zoon wil opheffen.
Maar als hij zijn zoon zou geven om een schuld af te lossen, bijvoorbeeld dat zijn zoon een ongeluk krijgt en zijn vader hem van de zakaah geeft om hiermee de onkosten te betalen, dan zit daarin geen kwaad en zijn zakaah is geldig. Zijn zoon is immers de meest nabije persoon tot hem en zijn bedoeling is nu niet om een verplichting op te heffen. Zijn bedoeling is slechts om de schuld van zijn zoon af te lossen, niet om over hem uit te geven. En Allah is de Schenker van succes.
Bron: Sharh Riyaad as-Saalihien, hadieth nr. 6
Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki
(1) Voetnoot van de vertaler: Zakaah: Een vastgesteld gedeelte van het bezit dat jaarlijks wordt uitgegeven voor o.a. het welzijn van de armen in de Moslimgemeenschap. Het geven van de zakaah is verplicht en is één van de vijf pilaren van de Islaam.
VOOR WIE IS ZAKAT AL-FITR VERPLICHT?
Door de nobele Shaykh al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz
– moge Allah hem genadig zijn –
Vraag: Welke personen zijn verplicht om Zakaat al-Fitr te geven?
Antwoord: Het geven van Zakaat al-Fitr is verplicht voor elke Moslim, klein of groot, mits hij in leven is als de zon van de nacht waarin weer gegeten mag worden (Laylatoel-Fitr) ondergaat. De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft Zakaat al-Fitr namelijk verplicht gesteld voor de jonge en volwassen Moslims, de vrouw en de man, de vrije persoon en de slaaf. Hij heeft bevolen dat het gegeven moet worden vóórdat de mensen naar buiten gaan voor het gebed, d.w.z. het ‘Ied-gebed. Dit is hetgeen verplicht is voor de mannelijke en vrouwelijke, jonge en volwassen, vrije en niet-vrije Moslims die de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft genoemd.
Wat de foetus betreft die zich in de baarmoeder van de vrouw bevindt als het ‘Ied is, hier hoeft geen Zakaat al-Fitr voor gegeven te worden, maar het is wel aanbevolen. De reden hiervoor is dat ‘Oethmaan, de rechtgeleide kalief – moge Allah tevreden met hem zijn, Zakaat al-Fitr heeft gegeven namens de foetus. De mensen van de kennis hebben dit daarom aanbevolen, om in de voetsporen van ‘Oethmaan – moge Allah tevreden met hem zijn – te treden.
Voor de ongelovige man of vrouw is het niet verplicht, omdat zij niet tot de mensen van de reinheid behoren, noch tot de mensen van de Zakaat, totdat zij zich bekeren tot de Islaam. Als de ongelovige een ongelovige slaaf of een ongelovig kind heeft, dan hoeft hij hier geen Zakaat voor te geven, omdat zij vervuild zijn door het ongeloof. De Zakaat reinigt hen niet(1). Dit is de reden dat alleen de Moslim de Zakaat dient te geven.
Bron: www.binbaz.org.sa
(1) Voetnoot van de vertaalster: Het woordje ‘Zakaat’ betekent ‘reiniging’. De Moslim reinigt als het ware zijn bezit door dit uit te geven.
DE REGELGEVING BETREFFENDE ZAKAT AL-FITR
Door de nobele Shaykh al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz
– moge Allah hem genadig zijn –
Vraag: Wat is de regelgeving betreffende Zakaat al-Fitr en is er een nisaab(1) voor? En zijn de vormen waarin men deze zakaat geeft beperkt? Zo ja, wat zijn deze vormen?
Antwoord: Zakaat al-Fitr is een plicht voor elke Moslim, klein of groot, man of vrouw, vrij of niet vrij. Het bewijs hiervoor is hetgeen authentiek is overgeleverd van Ibn ‘Oemar – moge Allah tevreden met hem en zijn vader zijn, dat hij heeft gezegd:
‘De Boodschapper van Allah – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft een saa'(2) dadels of een saa’ gerst als Zakaat al-Fitr verplicht gesteld, voor de mannelijke en vrouwelijke, jonge en volwassen, vrije en niet-vrije Moslim. Ook heeft hij – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – bevolen dat dit gegeven dient te worden vóórdat de mensen naar buiten gaan voor het gebed.'(3)
En er is geen nisaab voor. Het is verplicht voor de Moslim om dit namens zichzelf en zijn huishouden te geven – zijn kinderen, echtgenotes en slaven – als er voedsel over is dat zij niet nodig hebben om die dag en nacht door te komen.
Het is verplicht om Zakaat al-Fitr te geven in de vorm van het gangbare voedsel van het betreffende land. Dit kunnen dadels, gerst, tarwe, maïs of iets anders zijn, volgens de juiste mening van de twee meningen die de geleerden hierover hebben. De reden hiervoor is dat de Boodschapper van Allah-sallallahoe ‘alayhi wa sallam- niet als voorwaarde heeft gesteld dat het een bepaalde soort voedsel moet zijn, en omdat het een bijstand (van de armen en behoeftigen) is, en de Moslim hoeft geen bijstand te geven van iets anders dan dat voedsel dat hij in zijn bezit heeft.
(1) Voetnoot van de vertaalster: Nisaab: Een vastgestelde hoeveelheid bezit die – wanneer de Moslim deze bereikt – het voor de Moslim verplicht maakt de Zakaat te geven.
(2) Voetnoot van de vertaalster: Een saa’ is gelijk aan 2 kilo en 40 gram. Zie: Foesoel fis-Siyaam wat-Taraawieh door ash-Shaykh al-‘Oethaymien.
(3) Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.
Bron: www.binbaz.org.sa
VOOR WIE IS ZAKAT AL-FITR VERPLICHT?
Door de nobele Shaykh al-Imaam Aboe ‘Abdillaah ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz
– moge Allah hem genadig zijn –
Vraag: Welke personen zijn verplicht om Zakaat al-Fitr te geven?
Antwoord: Het geven van Zakaat al-Fitr is verplicht voor elke Moslim, klein of groot, mits hij in leven is als de zon van de nacht waarin weer gegeten mag worden (Laylatoel-Fitr) ondergaat. De Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft Zakaat al-Fitr namelijk verplicht gesteld voor de jonge en volwassen Moslims, de vrouw en de man, de vrije persoon en de slaaf. Hij heeft bevolen dat het gegeven moet worden vóórdat de mensen naar buiten gaan voor het gebed, d.w.z. het ‘Ied-gebed. Dit is hetgeen verplicht is voor de mannelijke en vrouwelijke, jonge en volwassen, vrije en niet-vrije Moslims die de Profeet – sallallahoe ‘alayhi wa sallam – heeft genoemd.
Wat de foetus betreft die zich in de baarmoeder van de vrouw bevindt als het ‘Ied is, hier hoeft geen Zakaat al-Fitr voor gegeven te worden, maar het is wel aanbevolen. De reden hiervoor is dat ‘Oethmaan, de rechtgeleide kalief – moge Allah tevreden met hem zijn, Zakaat al-Fitr heeft gegeven namens de foetus. De mensen van de kennis hebben dit daarom aanbevolen, om in de voetsporen van ‘Oethmaan – moge Allah tevreden met hem zijn – te treden.
Voor de ongelovige man of vrouw is het niet verplicht, omdat zij niet tot de mensen van de reinheid behoren, noch tot de mensen van de Zakaat, totdat zij zich bekeren tot de Islaam. Als de ongelovige een ongelovige slaaf of een ongelovig kind heeft, dan hoeft hij hier geen Zakaat voor te geven, omdat zij vervuild zijn door het ongeloof. De Zakaat reinigt hen niet(1). Dit is de reden dat alleen de Moslim de Zakaat dient te geven.
Bron: www.binbaz.org.sa
(1) Voetnoot van de vertaalster: Het woordje ‘Zakaat’ betekent ‘reiniging’. De Moslim reinigt als het ware zijn bezit door dit uit te geven.