PERSBERICHT - Antwerpen, 17 mei 2021.

Federatie van Moskeeën in Vlaanderen فـالنــــدرن مســــاجـد فـدراليـــة
Sint-Bernardsesteenweg 273 A, 2660 Hoboken-Antwerpen, Tel.: +32 (0) 488 62 65 23
PERSBERICHT
Antwerpen, 17 mei 2021.
Met dit schrijven willen we namens de Federatie van Moskeeën in Vlaanderen FMV en de
daaraan verbonden lokale islamitische gemeenschappen onze diepe verontwaardiging en grote
bezorgdheid uitten m.b.t. de crisissituatie in het Midden Oosten.
De gigantische tol die het Palestijnse volk de afgelopen dagen heeft betaald in de vorm van
onschuldige burgerslachtoffer, waarvan een groot deel kinderen en vrouwen, zijn niet alleen
een aanfluiting van het Internationaal Recht. Ze gaan ook in tegen elementaire menselijkheid
en staan haaks op elke vorm van ethiek.
De aanhoudende Israëlische bombardementen veroorzaken niet alleen talrijke dodelijke
slachtoffers, maar vergroten ook het mentale lijden van het Palestijnse volk aanzienlijk. Een
volk dat reeds decennia kreunt onder het juk van een, volgens het internationale recht, illegale
bezetting. Een volk dat sedert jaren slachtoffer is van een onrechtmatige confiscatie van
eigendommen en een apartheidsregime dat Palestijnen systematisch discrimineert. Dit laatste
stelde onder meer Human Rights Watch begin dit jaar vast. Daarbovenop komt een jarenlange
onrechtvaardige blokkade die Gaza hermetisch afsluit van de rest van de wereld en de bewoners
onafgebroken in een mentale, economische en medische wurggreep houdt.
De Federatie van Moskeeën in Vlaanderen vraagt de Belgische overheden en de Europese Unie,
alles in het werk te stellen om Israël ertoe aan te zetten deze bombardementen te staken,
zodoende een duurzame staakt het vuren te bewerkstelligen. Dit om verdere onschuldige
slachtoffers aan beide kanten te vermijden. Ook roepen wij de Belgische overheden en de
Europese Unie op om diplomatieke, economische en academische druk uit te oefenen op het
Israëlische regime teneinde de volgens het Internationale Recht illegale confiscatie van
Palestijnse eigendommen in Jeruzalem en de West Bank een halt toe te roepen.
Wij roepen alle betrokken partijen op om de dialoog aan te gaan, het conflict te ontmijnen en
verdere escalatie een halt toe te roepen.
Wij onderstrepen dat dit conflict in geen geval een religieus conflict tussen moslims en joden
is. Het betreft een politiek geschil tussen een bezettende macht, en een weerloos bezet volk dat
al jaren systematisch wordt gemarginaliseerd en gediscrimineerd. De internationale
gemeenschap dient beide partijen aan te zetten tot onderhandelingen om te komen tot een
rechtvaardige oplossing.
Tenslotte willen we als Federatie van Moskeeën in Vlaanderen ons medeleven uitten aan alle
onschuldige slachtoffers en onze solidariteit, medeleven en steun aan het Palestijnse volk
betuigen.
Hoogachtend,
Voor de Federatie van moskeeën in Vlaanderen (Fmv);
– Mimoun Aquichouh, voorzitter Fmv, gsm 0488 626 523
– Said Mdaouchi, voorzitter Uma & algemeen secretaris Fmv,
– Mohamed Achaibi, vice-secretaris Fmv, 0486 317 693

Klik hier voor PDF Bestand